Байкал ЕМ-1

Байкал ЕМ-1 – иновативен микробиологичен многофункционален препарат, разработен от водещи руски микробиолози. В състава на препарата влизат около 60 щама от живи полезни микроорганизми, които заедно образуват устойчива симбиоза, поддържат се и за това продължително живеят в друга среда, като почвата, водата и други.

Не съдържа генномодифицирани микроорганизми.

Препаратът е абсолютно безвреден, няма никакви мутационни последствия и отговаря на най-строгите екологични изисквания за опазване на околната среда.

«Байкал ЕМ-1» е широкоспектърен препарат. Използва се навсякъде, където има живот:

Птиците започват да снасят съвсем различни по качество яйца, спират да боледуват. Кравите увеличават млеконадоя си и също забравят за болестите.

Свинете, пчелите, рибата в развъдниците – всичко живо, докоснало се до този препарат-чудо и производните му, се освобождава от използване на антибиотици и химикали, и получава мощен съпротивителен заряд срещу болести, като повишава здравославния им статус, а грижовният стопанин може да се радва на резултатите си.

Има безспорен положителен опит при възстановяване на екосистемите на замърсени водоеми и заразени с тежки метали почви, при използването на препарата в градски и промишлени пречиствателни станции и много други.

В растениеводството се използва за:

 • възстановяване на почвата
 • подсилване на имунитета на растения
 • увеличаване кълняемостта на семената (включително трудно кълняемите);
 • увеличаване на добивите;
 • повишаване на продуктивността на посевите;
 • намаляне на необходимостта от използване на минерални торове и пестициди;
 • подобряване на устойчивостта на замръзване и суша;
 • подобряване на качеството и безопасността на продуктите.

«Байкал ЕМ-1» е «три в едно» в растениевъдството: екологически чист био тор, профилактика срещу болести и вредители (повишаване на имунитетата), а и на неговата основа може да се изготви био-препарат за борба срещу вредителите за растения (ЕМ-5).

«Байкал ЕМ-1» успешно се ползва в следните направления:

 • екоземеделие, растениевъдство, лозарство, компост;
 • птицевъдство, животновъдство;
 • пчеларство;
 • рибарство;
 • почистване на водоеми;
 • екология.

Изпозване на микробиологичен препарат е лесен и ефективен начин да се получи екологично чистен продукт и да намали разходите в сравнение с традиционните технологии.

Основната разлика между «Байкал ЕМ-1» и другите микробиологични препарати се състои в неговата многокомпонентност. Затова той е универсален и много ефективен!

Със всички вопроси можете да се обръщате към специалистите на „ИВ СТРОЙ ИНВЕСТ” ООД. Готови сме да Ви консултираме по индивидуално прилагане на «Байкал ЕМ-1», да разработва комплексна програма във връзка с Ваши изисквания и възможности, да посетим обекта Ви и да следим за прилагането на продукта. Винаги сме на Вашето разположение.

Надяваме се, че нашата съвместна дейност ще направи продукти по-качествени, Човека по-здрав, бизнеса Ви в областта на селскостопанството по-приятен, по-изгоден и по-защитен!