ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПОЛЕВИ КУЛТУРИ

Подготовка на почвата

 Работният разтвор на «Байкал ЕМ-1» се приготвя по следващия начин:

Пръскачка с обем 3000л се измива добре от използваните по-рано химически препарати!

Запълва се до половината с нехлорирана вода с температура 15-20 градуса. Добавя се количеството препарат «Байкал ЕМ-1» необходимо за 100дка (0,3л/дка х 100 = 30л). Допълва се пръскачката с вода до горе и се разбърква.

Разходна норма – 20-30л работен разтвор на 1 дка.

Култура Мероприятия Срок за изпълнение Разход за една обработка, л/дка
Подготовка на почвата
За всички култури Пръскане на растителните остатъци и млянката от слама Веднага след прибиране на реколтата 0,5
За всички култури Пръскане на растителните остатъци и добавената оборска тор Веднага след прибиране на реколтата 0,5
За всички култури Пръскане на сидератни култури След косене и преди заораването им на 10-15 см в почвата 0,5
За всички култури Предпосевно пръскане на почвата Напролет преди сеитба 0,3

Предпосевна обработка на семената (ситнодисперсно пръскане)

2 литра на 1 тон семена.

Приготвяне на работният разтвор на препарата:

1. 2 л препарат + 10 л нехлорирана вода (15 – 20°С).

2. Ситнодисперсно пръскане на семената.

Култура Разход на препарата Начин на обработка. Срок за изпълнение
Зърнени житни култури пшеница ечемик, ръж, овес, тритикале и др. 0,3л/дка Пръскане по време на вегетацията на фаза 2-3 лист, на фаза братене и вретенене.
Захарно цвекло 0,3л/дка Пръскане по време на първата половина от вегетация на фаза 4-6 лист и 6-10 двойки листа до съединяване на редовете (изчезване на междуредията)
Маслодайни култури слънчоглед, рапица, соя и др. 0,3л/дка Пръскане по време на вегетацията при поникване, на фаза 6-8 листа и фаза бутонизация.
Царевица 0,3л/дка Пръскане по време на вегетацията на фаза 2-3 и 6-7 лист и на фаза цъфтеж.
Зернено бобови култури грах, соя, боб, фуражни бобови култури, леща 0,3л/дка Пръскане по време на вегетацията през 10 -15 дни след поникване и на фаза бутонизация.
Лен 0,3л/дка Пръскане по време на вегетацията на фаза бавен растеж (8-10 см) и на фаза бърз растеж (12-15см), 10 дни след първото пръскане.
Картофи 0,3л/дка Пръскане по време на вегетацията след поникване и на фаза бутонизация.
Зърнени култури просо,елда , ориз и др. 0,3л/дка Пръскане по време на вегетацията на фаза 3-5 лист и на фаза бутонизация.
Фуражни растения (треви) 0,3л/дка Пръскане на фаза бутонизация и след косене.

Подробно — http://www.baikal-em1.com/na_poleto/