ОБЕЗМИРИСВАНЕ И ОЧИСТВАНЕ НА МАЛКИ ВОДОЕМИ

Очистването от органични замърсители (водорасли и различни гнилости) на малки водоеми (площ няколко стотин кв м и дълбочина около 1м) се извършва с разтвор от 1 част препарат «Байкал ЕМ-1» + 1 част захарен сироп (50% захар и 50% вода) + 100 части вода (1:1:100).

Пръскането по повърхността се извършва от разчет 1л разтвор на 1 куб. м. вода. 10-на дни след пръскането замърсителите ще паднат на дъното.

Във водата не трябва да има хлор.

Подробно — http://www.baikal-em1.com/vodoemi/