РАСТЕНИЕВЪДСТВО

«Байкал ЕМ-1» се използва  в растениевъдството за:

  • накисване семена и разсад
  • при отглеждане на култури  на полето
  • при отглеждане на зеленчуци в оранжереии и на открито
  • получаването на компост в градината
  • при отглеждане на цветя и декоративни растения

Препаратът се използва на различните стадии на подготовка на почвата, засаждане и вегетация на растенията. Най-голям ефект се постига при комплексното му използване, което състои из следващи етапи:

1 етап: Основна подготовка на почвата. През есента и пролетта. (внасяне на компост, приготвен с препарата «Байкал ЕМ-1» и разтвор на препарата).

2 етап: Предпосевна обработка на семената.

3 етап:  Пръскане и поливане на растенията с разтвор в периода на вегетация.

Разход на неразреден препарат «Байкал ЕМ-1» за полевите култури, при еднократно внасяне на препарата в периода на вегетация (вместо на различните стадии) – 0,5 л/дка.

Разход на неразреден препарат «Байкал ЕМ-1» за оранжерейни зеленчуци, при еднократно внасяне на препарата в периода на вегетация (вместо на различните стадии) – 0,3 л/дка.

Разрежда се до степен, гарантираща равномерно разпределение на препарата по почвата (растенията).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДПОСЕВНАТА ОБРАБОТКА НА СЕМЕНАТА:

  • равномерно распределение на препарата върху количеството семена;
  • максимално кратко време от обработката до сеитбата;
  • влажността на семената не трябва да се увеличава с повече от 1%.

При използване на оборудване за обработка на голямо количество семена:

  • измийте добре оборудването за обработка(пръскане) на семената;
  • или измийте елеватора и пръскачката .

При накисване, пръскане, сушене и сеене да се избягва попадане на пряка слънчева светлина върху семената.

При механизирано приложение на препарата на големи площи, не се указва степента му на разреждане. Тя се определя, както в зависимост от обема и производителността на използваните пръскачки, така и от необходимостта да се разпредели равномерно разтвора на препарата по повърхността и растенията.

При предпосевно внасяне на препарата в почвата е необходимо веднага да се обработи на дълбочина 5 – 10 см (заораване, дискуване, фрезоване или др). Ако след внасяне на препарата завали дъжд , то не се изисква допълнителна обработка на почвата.