РИБОВЪДСТВО

Често водата във водоемите има неприятни миризма и цвят, което показва наличието на голямо количество замърсяващи микроорганизми и водорасли в нея. Използването на препарат «Байкал ЕМ-1» в този случай, ще подобри качеството на водата, което би било в полза за развитието на обитателите на водоема.

Пробиотичният препарат «Байкал ЕМ-1» подобрява качеството и люпенето на хайвера от люспест шаран с 13,9%.

Добавянето на препарат «Байкал ЕМ-1» във водата подобрява усвояването на храна, увеличава масата на личинки и ларви на люспести шарани с 13,8%.

«Байкал ЕМ-1» оказва позитивно влияние на развитието на зоопланктона, който, на свой ред, се явява основна храна за малките на шарани.

«Байкал ЕМ-1» понижава съдържанието на нитрати, нитрити, амоняк във водата и увеличава съдържанието на кислород, което оказва позитивно влияние върху здравето и развитието на личинките и малките на риби.

При развъждането на риби следва да се прилага следния метод.

Ежемесечно да се добавя препарат «Байкал ЕМ-1» във водоема. Нормата съставя 1л от препарата на 10м3 вода. Следва редовно да се контролира миризмата на водата (индикатор за чистотата ѝ). Ако неприятната миризма не е изчезнала, то препаратът «Байкал ЕМ-1» трябва да се добавя на по-кратки интервали от време. В рибовъдството се препоръчва да се добавя ЕМ-препаратът заедно с храната. По-икономично е да обикновената храна да се остави да ферментира, смесена с препарата «Байкал ЕМ-1».

Рецепта за приготвяне на ферментирала храна:

1кг суха храна се смесва с 300 мл от ЕМ-разтвора (12мл от ЕМ-препарата, 8мл сироп и 280 мл топла нехлорирана вода). Сместа се оставя да престои за 5-10 дни при анаеробни условия (например в целофанов пакет), за да ферментира. Готовата храна се смесва с обикновен фураж в съотношение 1:5. Ферментиралата храна се усвоява по-добре от рибите, което допринася за по-бързото увеличаване на теглото им. В херметически затворена упаковка ферментиралата храна може да се запази до 1 месец, но е най-добре да се приготвя толкова, колкото трябва за момента.

ЕМ-технологията позволява да се подобри ефективността на рибарството.

Собствениците на аквариуми могат да добавят по 2-3 капки от препарата «Байкал ЕМ-1» на 10-15 л вода един път в седмицата. Рибките ще боледуват по-малко, освен това водата ще трябва да се сменя по-рядко.

Размножаване (развъждане от хайвер до малки риби)

Ежеседмично да се добавя 0,5 л ЕМ-пробиотик на 1000л вода с помощта на аератор, водоснабдителна система или рециркулационна помпа.

Подготовка на язовира към зарибяване

14 дни до зарибяването на язовира се добавят 2л ЕМ-пробиотик на 10м3 вода. Освен това, се внася 1л ЕМ-пробиотик на 10м3 вода един път на 2-3 седмици (в топло време при температура на водата над 20оС – един път в седмицата).

Отглеждане на риби

Един литър ЕМ-пробиотик на 10м3 вода. При хранене на рибите, в храната се добавя 2% от хранителна добавка Бокаши.

Развъдник за шарани

Подготовката и наторяването на язовира преди зарибяването му се осъществява както обикновено. След това се добавя 200кг зеолит на хектар и 20кг керамичен прах Super Cera C и 1т/ха Бокаши, след това се добавят 500л ЕМ-пробиотик на хектар.

Пълненето на язовири с вода е както обикновено

14 дни преди зарибяването на водоема се внасят 2л ЕМ-пробиотик на 10м3 вода. След това, 1л ЕМ-А на 10м3 вода един път на 2-3 седмици (в топло време при температура на водата над 20оС – един път в седмицата).

Естествени езера

Във водоемите с тенденция към еутрофикация, добавяме 1л ЕМ-пробитик на 10м3 вода 2-3 пъти в годината, желателно преди дъжд.

В случай на силна еутрофикация и образуване на слой тиня с плътност над 20см, най-добре да се обърнете към специалист.

Аквариуми

За профилактичната доза на препарата може да се счита съотношението 1:2000 (5 милилитра от ЕМ препарата на 10 литра вода). При проблеми, свързани с нарушаване на экологичния баланс, неудовлетворително качество на водата, заболеваемостта на рибите и\или растенията, дозата трябва да се увеличи до терапевтичната – два пъти и повече (във всеки отделен случай са необходими пробни мероприятия, тъй като е невозможно да се предвиди влиянието на много фактори: годишните сезони; температурата и влажността на околната среда; интензивността и ъгъла на естественото осветление; атмосферното налягане; надморската височина; микробиологичния състав; породи и количество на рыбите…)

Подробно — http://www.baikal-em1.com/em-v-ribovidstvoto/