СВИНЕВЪДСТВО

В свиневъдството препаратът «Байкал ЕМ-1» се използва:

 • при отглеждане на свине,
 • за отстраняване на неприятните вредни миризми от амоняк и сероводород, чрез разпръскване по пода, преградите, въоръженията и стените в помещенията;
 • за преработка на оборската тор;
 • за отстраняване на твърдата утайка, неприятните и вредни миризми във ваните и иницииране на ферментацията на оборската тор

Прилагането на препарата «Байкал ЕМ-1» при отглеждане на свине позволява практически напълно да се отменят скъпите медикаменти и хранителни добавки. Въздействието от ефективните микроорганизми осигурява преобладаване на полезни видове микроорганизми, които естествено обитават стомашно-чревния тракт на животните.

Като цяло използването на ЕМ-технологията за отглеждане на свине и други животни възстановява и подобрява физиологичните функции на организма и повишава имунитета на животните.

Показателен е опитът на едно от крупни животновъдни стопанства, обобщен от екипа на Научно-Изследователския Институт за животновъдство в гр. Краснода¬р/Русия/, където ЕМ-препаратът е бил използван по няколко начина. В един от случаите него започвали да прилагат три дни след раждането на прасетата, в другия — от 40-дневната им възраст, в трети — от 50-дневната им възраст, като са прилагали препарата до 60-дневната им възраст — до отбиването им. Препаратът е тестван и при изхранването на прасета-сукалчета. Първата група е получавала препарата 30 дни, втората — 45 дни. В контролните групи ЕМ- препаратът не се е прилагал. Стомашно-чревните заболявания са отсъствали, когато препаратът е бил използван от 10 и от 20 дни до отбиването на сукалчетата, докато в контролните групи такива заболявания са възниквали често.

И все пак при използването на ЕМ-препарата по-очевидна разлика е била фиксирана в опитните груп¬и при хранене на прасетата по време на целия период на бозаене: по-висока жизненост и по-голяма бройка на прасенцата за една свиня-майка. Живото тегло на прасетата, получавали препарата, е било с 6 кг по-високо, от това в контролните групи. Добър резултат има и при приагането на ЕМ-препарата в период на угояването на свине: групата, получавала препарат 30 дни, има среден прираст 400 гр., 45 дни — 444 гр. За същият период прасетата от контролната група са с прираст от 359 гр. средно. В същност, за 30 дни е било получено дополнително 1230 гр. прираст на глава, а за 45 дни — 3375 гр.

Тези данни свидетелстват за високата ефективност при прилагането на препарата «Байкал ЕМ-1» при отглеждане както на прасенца, така и на възрастни свине.

Как трябва да подготвим препарат за употреба и прилагане?

 • Приготовяме основния разтвор на препарата «Байкал ЕМ-1» от концентрат съгласно инструкциите.
 • При хранене на прасенца-сукалчета използват ЕМ-препарата от третия ден на раждането им, като на 1 л. мляко се добавя 1 мл. от приготов¬ения ЕМ-препарат. В този случай препаратът следва да се слага на капки направо в устата на прасенцето.
 • От 11-ят до 30-ят ден на живота им, когато вече прасетата свикват с изяждането на храната си, на 1 л. мляко, обезмаслено мляко или вода се добавя 2 мл. от приготовения препарат.
 • От 30-ят ден и до отбиването им от свинята-майка в 1 л. храна се добавя 3-4 мл. от приготовения препарат. Разтвор с такава концентрация може да се прилага и след отбиването на прасетата от 60 до 75-дневната им възраст. Разтворът може да се използва, както за няколкократно хранене през деня, така и за един път.
 • По време на угояване на подрастващи свине се използват вече по-големи дози от ЕМ-препарата — от 20 до 50 мл. за глава на ден в зависимост от възрастта и теглото на животно¬то. Препаратът може да бъде използван както за едно, така и за две хранения. Най-добре да се дава ЕМ-препаратът сутрин, особено на прасета-сукалчета и и тези, които вече са отбити.
 • Изследването на процесите на развитието на прасетата при прилагането на ЕМ-препарата позволява да се определят предимствата на този метод и да се направят следните изводи:
 • Препаратът «Байкал ЕМ-1» — много эфективно средство, повишаващо биологическата ценност на храната;
 • Обработката и ферментацията на храната с ЕМ-препарата подпомага за същественото увеличаване в нея на количествата от незаменими аминокиселини;
 • Храната, обработена с препарата «Байкал ЕМ-1», повишава дневния прираст на прасетата средно с 15-18% в периода на отглеждането им;
 • Използването на ЕМ-препарата в доза — 0,4 мл. на 1 кг суха храна при отглеждането на прасетата позитивно влияе върху развитието на мускулната им тъкан, нейното биологическо и хранително качество, месото на животните става по-крехко, придобива по-висока енергйна стойност;
 • Използоването на препарата за изхранване на прасетата-сукалчета при доза 20 мл. на деннонощие благотворно влияе върху процесите на липидната пероксидация, повишава съпротивителните сили на организма към болести, подобрява някои морфологически и био-химически показатели на кръвта;
 • В помещението, където се отглеждат животните при използване на ЕМ-препарата, неприятната миризма практически отсъства. Там, където помещенията са били напръскани с «Байкал ЕМ-1», миризмата на амоняк — газ, вреден за здравето на човека, е изчезнал напълно. Руските и други чуждестранни учени отдават това на факта, че эфективните микроорганизми на препарата интензивно потискат гнилостната (пато¬генна) микрофлора в местата за оглеждане на животните. Убедих се в това от личен опит при оглеждането на крава.

Чрез равномерно разпръскване на микробиологичният препарат «Байкал ЕМ-1» по пода, преградите, съоръженията и стените в помещенията (секциите) със свинете, могат да се отстранят неприятните вредни миризми от амоняк и сероводород до 7-10 дни слеед обработката начин на употреба.

В подходящ съд добавете 1 л «Байкал ЕМ-1» в 7 л чиста нехлорирана вода (температура 20- 25оС).
Равномерно напръскайте 10 л работен раствора на площ 20 м2
• Един пътседмично(до изпускане на ваните), в присъстствие на животните, равномерно напръскайте повърхностите на стените до 1,5м височина, пода, преградите и съоръженията.
• Работният разтвор трябва да се използва в рамките на 24 часа.
• Допуска се попадане на работния разтвор на животните и в храната им.
• След 7- 10 дни от обработката изчезват вредните неприятни запахи.
• Обработката е желателно да се прави в затворени помещения.

Препоръки за употреба на микробиологичният пепарат «Байкал ЕМ-1»

Област на приложение Разреждане Разход на раствора Начин на употреба, периодичност и резултати
Отстраняване на вредните и неприятни миризми в помещенията с животните 1:7 10л на 20м2 1 път на 7 дни (до изчезване на миризмата). Пръскане на пода и стените на височина 1,5 – 2 м — два пъти месечно
Внасяне във ваните под животните 1:7 10л на 6м3 2 пъти месечно. Намалява се отделянето на вредни газове, нормализира се микрофлората в помещенията. Оборската тор ферментира
Компостиране на свежата оборска тор 1:7 10л на 4т Равномерно внесете раствора на препарата. Получава се ефективна органична тор след 30-40 дни.
Компостиране на изсъхнала оборска тор 1:7 10л на 6м3 Равномерно внесете раствора на препарата. Получава се ефективна органична тор след 40-60 дни.
Обработка на подстилката на животните 1:7 10л на 5м3 1 път на 7 дни . Изчезват миризмите. Оборската тор ферментира

ВЪВ ВАНИТЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЯТ ПРЕПАРАТ «Байкал ЕМ-1» СЕ ВНАСЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТВЪРДАТА УТАЙКА, НЕПРИЯТНИТЕ И ВРЕДНИ МИРИЗМИ И ИНИЦИИРАНЕ НА ФЕРМЕНТАЦИЯТА НА ОБОРСКАТА ТОР

Използването на препарата позволява лесно отстраняване на оборската тор от ваните и дава възможност по- рядко да се източват зааради значително по-малкото вредни газове в помещението:амоняк, сероводород и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА «Байкал ЕМ-1» ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТВЪРДИТЕ УТАЙКИ ВЪВ ВАНИТЕ
Смесете 1 л препарат «Байкал ЕМ-1» в 7 л чиста нехлорирана вода (температура 20- 25оС).
Разходна норма на работния раствор – 10 л на 6 м3 оборска тор.
• два пъти месечновнесете равномерно работният разтвор на препарата с помпа, лейка, кофа) във ваните, ъглите и съоръженията.
• cлед източване на ваните – отново се обработва оборската тор с разтвор на препарата.
• за предотвратяване попадането на вредни газове в помещениет не оставяйте отворени входните врати на помещението.
Подобряването на санитарно-хигиенното състояния в помещенияща с животните позволява:
• намаляване на заболеваемостта на животните от диария и др. заболявания;
• намаляване на смъртността сред животните;
• увеличаване на среднодневният прираст с 25 – 57гр.;
• снижаване на разходите на вода за миене на помещенията;
• лесно почистване на ваните от твърдите прилепнали утайки;
• значително намаляване на отделянето на зловонни миризми в околната среда и населените места, в това число и при използването на ферментиралата оборска тор на полето;
• получаване на високо ефективна органична тор за разстениевъдството.

Подробно — http://www.baikal-em1.com/svinevydstvo/ и http://www.baikal-em1.com/prase/