ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

Използване на препарата «Байкал ЕМ-1» позволява да се намали или изключи напълно използването на химически торове и пестициди при отглеждането на лалета, орхидеи, карамфили и рози.

Отпадат най-трудоемките и скъпи дейности – да се заменя и обеззаразява почвата.
При отглеждането на цветя , водният разтвор на микробиологичният препарат «Байкал ЕМ-1» се използва, както за пръскане на цветята и почвата, така и за приготвяне на ЕМ компост.
Преди използване на «Байкал ЕМ-1» в почвата трябва да се внесе достатъчно количество органични вещества. Най-подходящо е да се използва ЕМ компост.

За приготвяне на работен разтвор, поливане и пръскане на растенията се използва нехлорирана вода с температура 15-20°C.
Да не се смесва с други химически препарати!
Не се препоръчва да се обработват площите и растенията при наличие на пряка слънчева светлина. Обработката трябва да се прави сутрин преди изгрев, вечер след залез или при мъгливо/облачно време.
При предпосевно внасяне на препарата в почвата е необходимо веднага да се обработи на дълбочина 5 – 10 см (заораване, дискуване, фрезоване или др). Ако след внасяне на препарата завали дъжд , то не се изисква допълнителна обработка на почвата.

Резултатите на използване на «Байкал ЕМ-1»:

• Повишава се кълняемостта и енергията на прорастване на семената
• Снижава се стреса на растенията от засушаване и застудяване
• Усилва се ръста и развитието на кореновата система
• Ускорява се растежа и развитието на растенията
• Увеличава се броя на разклоненията, пъпките и плътността на растенията
• Подобрява се качеството на отрязаните цветя – по-ярки и наситени цветове и листа
• Пръскането на растенията води до ускоряване на фотосинтезата
• Повишава се общата продуктивност
• Увеличава се срока на съхранение на отрязаните цветя
Препаратът се използва на различните стадии на подготовка на почвата, засаждане и вегетация на растенията. Най-голям ефект се постига при комплексното му използване:
• Основна подготовка на почвата (внасяне на компост, приготвен с препарата «Байкал ЕМ-1» и разтвор на препарата);
• Предпосевна обработка на семената;
• Предпосевно внасяне в почвата на компост и раствор;
• Пръскане на растенията с раствор в периода на вегетация.

При използване на препарата «Байкал ЕМ-1» при маслодайните рози, като алтернатива на химическите препарати, се намалява значително риска от замърсяване на розовото масло с остатъчни химични вещества.

Култура Мероприятия Срок за изпълнение Начин на приложение на «Байкал ЕМ1» и дозиране
Рози Накисване на резниците в разтвор на препарата Напролет преди засаждане Разтвор 1:1000 за 2 часа.
Пръскане на храстите и почвата Веднъж седмично по време на вегетацията Разтвор 1:1000 (10мл на 10л вода)Разход – 2л/м2 на всяко пръскане
Саксийни цветя Приготвяне на почвата 10 дни преди засаждане в саксиите Поливане с разтвор 1:100 до достигане на 65 – 70% влажност.
Поливане на растенията Веднъж месечно Разтвор 1:2000 (10мл на 20л вода)Разход 0,2 – 1л раствор на 1 саксия в зависимост от обема.
Цветя на открито и в оранжерии Поливане на растенията с «Байкал ЕМ1» Напролет Разтвор 1:1000 (10мл на 10л вода)Разход – 10л/м2
Пръскане (поливане) на растенията 3 -4 пъти през периода на вегетация, един път седмично Разтвор 1:1000 (10мл на 10л вода)Разход – 2л/м2 на всяко пръскане
Дървета широколист ни Пръскане на стъблото, клоните и листата и почвата около стъблото 3 пъти:Напролет при разпукване на пъпките След това през 2 седмици Разтвор 1:1000 (10мл на 10л вода) Разход 20л/дърво – за по- големите дървета.
Храсти Поливане Напролет – след затопляне. Наесен – до застудяване Разтвор 1:1000 (10мл на 10л вода)Разход – 5л/м2
Пръскане Две седмици след поливане и на всеки две седмици Разтвор 1:1000 (10мл на 10л вода)Разхода зависи от размера на храстите.

Подробно — http://www.baikal-em1.com/tsvetya/